فرماندار تگزاس، گرگ ابوت، تصمیم دادگاه عالی چندین دهه را به چالش می کشد که آموزش عمومی رایگان را برای همه کودکان تضمین می کند.


الیزابت آلبا سانتوس یک دختر مغرور از والدین مهاجر مکزیکی است که در حال حاضر معاون اول ناحیه یک ناحیه مدرسه مستقل هیوستون است. سانتوس از سال ۱۹۸۶ در این منطقه فعال بوده است.

سانتوس معتقد است که آموزش عمومی رایگان برای همه دانش آموزان صرف نظر از وضعیت شهروندی آنها ضروری است. با این حال، فرماندار گرگ ابوت قرار است Plyler v. Doe را به چالش بکشد.