فیونا سواحل کانادا را با بادهای طوفانی و باران چکش می کند


داستانی

طوفان فیونا اقیانوس اطلس را از نانتاکت تحریک می کند

مرکز ملی طوفان (NHC) گفت که طوفان فیونا باعث موج‌های طوفانی خطرناک و موج‌سواری در بخش‌هایی از خط ساحلی شمال شرقی ایالات متحده شد، زیرا طوفان در ۲۳ سپتامبر به سمت شمال به سمت کانادا ادامه داد. نانتاکت، ماساچوست، روز جمعه. سرویس ملی هواشناسی (NWS) هشدار داد که امواج بزرگ می تواند “برای هر کسی که موج سواری بزرگ را از روی صخره ها، اسکله ها و هر سازه نزدیک ساحل تماشا می کند، به خطر تبدیل شود” و هر بیننده ای را تشویق کرد که تماشا کند. فاصله ایمن از ساحل اعتبار: بلر پرکینز از طریق Storyful