قاضی ناظر بر پرونده حقوق مدنی درک شووین، دادخواست را می پذیرد


قاضی ناظر بر پرونده های حقوق مدنی فدرال چهار افسر پلیس سابق مینیاپولیس در قتل جورج فلوید گفت که شرایط توافق نامه درک شووین را پذیرفته و او را به ۲۰ تا ۲۵ سال زندان محکوم خواهد کرد.

رونوشت ویدیویی

[MUSIC PLAYING]