قدردانی مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در هفته آموزش


مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در مراسم تجلیل از برگزیدگان برتر آموزشی از دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها، مراکز آموزشی دولتی و خصوصی استان خوزستان تجلیل شد.

قدردانی مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در هفته آموزش

گزارش کردن دیدارنیوز-سرویس خوزستانبه گزارش کانال خبری سازمان آب و برق خوزستان، با توجه به ارزیابی مراکز آموزشی استان با توجه به اجرای سامانه هفته آموزشی مصوب کارگروه آپفن، تلاش و تلاش مستمر «عباس صدریان فر» مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در راستای توسعه آموزش و پرورش قدردانی شد.