قیمت گوشت قرمز ۳۰ روز/کیلو بره چقدر است؟ گوشت گوساله چقدر؟


بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح شهر تهران، قیمت گوشت بره و گوساله ولرم امروز پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می شود.

قیمت گوشت بره

نوعی برهقیمت هر کیلوگرم
سفارش بره روی استخوان۱۸۳,۶۰۰ تومان
ماهیچه گوسفند۲۰۵۲۰۰ تومان
پا از گوشت بره۱۸۹,۰۰۰ تومان
سینه بره۶۵۰۰۰ تومان
نخل گوسفند۱۸۵۰۰۰ تومان
ابگوشت۱۱۴,۹۶۰ تومان
تاس کباب بره۲۸۳,۵۰۰ تومان
کشتارگاه گوسفند۱۳۹۰۰۰ تومان
سر گوسفند۱۴۴,۰۰۰ تومان
نظم مغز گوسفند۲۸۸۰۰۰ تومان
گردن گوسفند۱۵۲,۶۰۰ تومان
آپارتمان گوسفند۱۵۲۰۰۰ تومان

قیمت گوشت گاو

نوع گوشت گاوقیمت هر کیلوگرم
گوشت گاو۲۲۵,۵۰۰ تومان
سر گوساله تمیز شده است.۲۰۹,۰۰۰ تومان
گوساله را تمیز کرد۲۸۵۰۰۰ تومان
خوراک گوشت گاو۲۳۰,۵۰۰ تومان
کله پاچه گوساله۱۷۷۰۰۰ تومان
فیله گوشت گاو۳۸۵۰۰۰ تومان
قلم گوساله۹۹۰۰ تومان
عضلات ساق پا۲۲۶,۵۰۰ تومان