قیمت گوشت قرمز ۳۰ روز/کیلو بره چقدر است؟ گوشت گوساله چقدر؟


بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح شهر تهران، قیمت گوشت بره و گوساله ولرم امروز پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می شود.

قیمت گوشت بره

نوعی بره قیمت هر کیلوگرم
سفارش بره روی استخوان ۱۸۳,۶۰۰ تومان
ماهیچه گوسفند ۲۰۵۲۰۰ تومان
پا از گوشت بره ۱۸۹,۰۰۰ تومان
سینه بره ۶۵۰۰۰ تومان
نخل گوسفند ۱۸۵۰۰۰ تومان
ابگوشت ۱۱۴,۹۶۰ تومان
تاس کباب بره ۲۸۳,۵۰۰ تومان
کشتارگاه گوسفند ۱۳۹۰۰۰ تومان
سر گوسفند ۱۴۴,۰۰۰ تومان
نظم مغز گوسفند ۲۸۸۰۰۰ تومان
گردن گوسفند ۱۵۲,۶۰۰ تومان
آپارتمان گوسفند ۱۵۲۰۰۰ تومان

قیمت گوشت گاو

نوع گوشت گاو قیمت هر کیلوگرم
گوشت گاو ۲۲۵,۵۰۰ تومان
سر گوساله تمیز شده است. ۲۰۹,۰۰۰ تومان
گوساله را تمیز کرد ۲۸۵۰۰۰ تومان
خوراک گوشت گاو ۲۳۰,۵۰۰ تومان
کله پاچه گوساله ۱۷۷۰۰۰ تومان
فیله گوشت گاو ۳۸۵۰۰۰ تومان
قلم گوساله ۹۹۰۰ تومان
عضلات ساق پا ۲۲۶,۵۰۰ تومان