ماجرای تیراندازی های شبانه در جنت آباد تهران


پلیس امنیت تهران بزرگ دو شرور سابقه دار را که با تیراندازی شبانه چندین شهروند غرب تهران را به وحشت انداخته بودند، دستگیر کرد.

چندی پیش پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از تیراندازی و سرقت خودرو به دو نفر از اراذل و اوباش سابقه دار در محله جنت آباد مطلع شد که در پی آن ماموران پلیس آگاهی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. در تحقیقات انجام شده مشخص شد دو نفر از اراذل و اوباش در محله جنت آباد اقدام به کشتن یک دستگاه خودرو، ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن نظم و امنیت عمومی کرده اند. همچنین مشخص شد که این دو نفر در طول شب با استفاده از سلاح گرم چندین تیر شلیک کرده و از محل متواری شده اند.

بر این اساس، شناسایی و دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار ماموران پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ قرار گرفت و ماموران پس از تحقیقات بیشتر، مخفیگاه متهمان را در حوالی جنت آباد شناسایی کردند. در عین حال هماهنگی با دستگاه قضایی برای دستگیری این افراد در دستور کار قرار گرفت.

ماموران سپس طی عملیاتی به مخفیگاه این دو شرور سابقه دار رفتند و هر دو مرد را در مخفیگاهشان دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند. مخفیگاه این افراد نیز بازرسی شد، یک قبضه کلت کمری، ۳۰۰ فشنگ کلت ۹ میلی متری، ۷ نارنجک سرد و دو شمشیر رزمی در محل کشف و ضبط شد.

مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت با تایید این خبر، دو متهم دستگیر شده هدف از این اقدامات را قدرت نمایی در محله عنوان کردند. در این رابطه برای هر دو متهم پرونده تشکیل و برای ادامه تحقیقات به دادسرا فرستاده شد./ایسنا