مجسمه ای به احترام مهاجران آفریقایی جایگزین یادبود کنفدراسیون در گالری هنری نیواورلئان می شود.


محلی که زمانی مجسمه رابرت ای لی در نیواورلئان در آن قرار داشت، اکنون خانه تصویری از یک خدای آفریقایی است. این نصب بخشی از “Prospect New Orleans” است، رویدادی که هنرمندانی از سراسر جهان هر سه سال یک بار در آن حضور دارند. اگرچه نمایشگاه ها معمولا موقتی هستند، اما این بار در حال تغییر است. مایکل میلر گزارش می دهد.

سریعترین رژیم لاغری