مجید ابهری: دلیل اعتراض مردم سرکوب خشم و شور و اشتیاق سرکوب شده است/ مسائل تاریخی حل نشده دلیل دیگری برای اعتراض است


مصاحبه با رفتارشناس و استاد دانشگاه درباره اتفاقات اخیر

مجید ابهری: دلیل اعتراض مردم حجاب نیست، خشم سرکوب شده و عاطفه سرکوب شده است/ بازگشت نخبگان به کشور

دیدارنیوز-نسرین نیکنام: اتفاقات اخیر بهانه ای شد تا در قالب سلسله گفت وگو با جامعه شناسان و اساتید دانشگاه در قالب برنامه ای با عنوان «اصل ۲۷» به تحلیل این رویدادها و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از آن ها بپردازیم. دومین مهمان این برنامه دکتر مجید ابهری، رفتارشناس و جامعه شناس بود.

دکتر مجید ابهری نام آشنای دانشگاهیان، به ویژه جامعه شناسان و رفتارشناسان اجتماعی است. وی در گفت و گوی تفصیلی با دیدارنیوز به بررسی وقایع اخیر از زوایای مختلف پرداخت و دو پارامتر مهم را در این زمینه مهم و تاثیرگذار دانست: بنیان خانواده و شرایط جامعه.

در ابتدای مصاحبه در پاسخ به این سوال که چرا جامعه اینقدر عصبانی است، می گوید: قبل از ورود به این بحث و دانستن اینکه چرا جامعه اینقدر عصبانی است، باید از نظر رفتاری بگوییم چرا جامعه خشن است، زیرا یکی از ارکان است. خشونت خشم است، یعنی انسان عصبانی می شود و واکنش اولیه او پرخاشگری و خشونت است.

این استاد دانشگاه معتقد است: در رفتارگرایی، این خشم و خشونت دو دلیل مهم دارد، یکی دلایل محیطی و دیگری دلایل فردی و رفتاری. از یک سو عوامل محیطی مانند گرانی، مسکن، بیکاری و مشکلات روابط خانوادگی که افراد را احاطه کرده است می تواند باعث خشم شود و از سوی دیگر دلایل فردی مانند شکست، ناامیدی، دلسردی و تبعیض نیز موج می زند. عصبانیت و در نهایت همه عوامل رفتاری در جامعه تأثیر و تأثیر متقابل دارند.

مجید ابهری: دلیل اعتراض مردم حجاب نیست، خشم سرکوب شده و عاطفه سرکوب شده است/ بازگشت نخبگان به کشور

این جامعه و رفتارشناس به اتفاقات اخیر نیز اشاره می کند و می گوید: مشکل معترضان به شرایط امروز نه روسری است و نه مهسا امینی، بلکه همه چیز به خشم سرکوب شده و سرکوب احساسات برمی گردد، احساساتی که در گذشته سرکوب شده بود. اعتراضات

ابهری در ادامه این گفتگو تفاوت حضور گروه های سنی در حوادث اخیر با اعتراضات قبلی را مهم ترین نکته قابل تامل دانسته و انحصار این اعتراضات در دهه های ۷۰، ۸۰ و حتی ۹۰ را مهم می داند و می گوید: مهم ترین دلیل حضور این ترکیب جمعیتی این است که آنها نسل اینترنت هستند و نمی توان آنها را کنترل کرد یا حتی قانع کرد.

اخباری در جای دیگری از این گفت و گو به استفاده از نخبگان و عودت کنندگان آنها اشاره می کند و می گوید: تعدادی از نخبگانی که از ایران رفته اند می خواهند به ایران برگردند و برخی بهتر است بروند و از آنها دلجویی کنند و آنها را برگردانند و نباید جامعه را ترک کنند. برای رهایی از نخبگان، چون جامعه بدون نخبگان قابل مدیریت نیست، باید در قالب تشکیل اتاق فکر از آنها استفاده کرد.

مصاحبه کامل را در سایت دیدارنیوز ببینید.