مدیرعامل ایران خودرو درباره جدیدترین سمند چه نوشت؟


اولین خودروی ملی به موزه رفت و ایران خودرو امروز ۱۹ مهرماه از سمند و ۴۰۵ پیاده شد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، مهدی خطیبی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در مراسم پایان تولید سمند معمولی و ۴۰۵ در آخرین سمند تولید شده در سایت ایران خودرو تبریز نوشت:

” به نام خدا

سمند عزیز

ما را با خود به سرزمین اعتماد به نفس آوردی

سرزمینی که فضایش «ما می توانیم» است. “

مدیرعامل ایران خودرو درباره جدیدترین سمند چه نوشت؟