مظنون به قتل مردان گمشده اعتراف کرد


ای بی سی نیوز

قاضی مظنون ۶ ژانویه و پسرش را که پرچم کنفدراسیون را به کاپیتول آورده بود محکوم کرد.

پدر و پسری که در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ جزو اولین آشوبگرانی بودند که وارد ساختمان کنگره آمریکا شدند، بعد از ظهر چهارشنبه پس از محاکمه این هفته به اتهامات فدرال که سعی در جلوگیری از صدور گواهینامه کنگره برای پیروزی جو بایدن در ریاست جمهوری داشتند، از سرنوشت خود مطلع شدند. . کوین و هانتر سیفرید، از دلاور، هر دو در پنج مورد مجرم شناخته شدند: ممانعت از رسیدگی رسمی و کمک و مشارکت. ورود یا ماندن در یک ساختمان یا محوطه محدود؛ رفتار بی نظم یا مخرب در یک ساختمان یا محوطه محدود؛ رفتار بی نظم یا مخرب در ساختمان یا محوطه کاپیتول؛ و رژه، تظاهرات یا اعتصاب در ساختمان کنگره.