مقامات می گویند که مرد مسلح از قبل برای تیراندازی در پارک هایلند برنامه ریزی کرده بود، اسلحه را به طور قانونی خریداری کرد


دیلی بیست

پدربزرگ نشسته در Walker Cut Down توسط Parade Sniper

نیکلاس تولدو، ۷۸ ساله، در محاصره دوازده نفر از اعضای خانواده، روی واکر خود نشسته بود تا رژه ۴ ژوئیه پارک هایلند را در روز دوشنبه تماشا کند که صدای شلیک گلوله بلند شد. دخترش، جوزفینا تولدو، “همه خودمان را به زمین انداختیم.” ، به Daily Beast گفت. پدرم، چون راه رفتن برایش سخت است… روی واکرش نشسته بود و به پشت و سرش ضربه خورد. شش نفر