مقایسه آمار کامل تولید خودرو ۲ خودروساز بزرگ در بهار


با توجه به تغییر نظر مدیران عامل دو شرکت اصلی خودروسازی مبنی بر توقف تولید خودرو به صورت ناقص و الزام به تولید ۱۰۰ درصد تجاری خودرو، می توانید آمار تولید خودروهای کامل و ناقص را به آدرس زیر مراجعه نمایید. بهار امسال و همچنین مقایسه این آمار پاییز در همان زمان در سال گذشته.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، تولید خودروهای ناقص یکی از راهکارهای خودروسازان پس از تشدید تحریم ها در صنعت خودرو و به تبع آن نبود قطعات منحصربفرد بود تا بتوانند با تامین قطعات کسری تولید را حفظ کنند. برای تهیه اینها ماشین ها.

تولید خودروهای معیوب در عین حال که توانسته خطوط تولید خودروسازان را فعال و پایدار نگه دارد، حاشیه های زیادی را برای خودروسازان ایجاد کرد.

با تغییر دولت و سیاست های جدید وزارت صمت برای دستور به بازار خودرو و تغییر مدیران اجرایی دو خودروساز اصلی کشور، اما این روند نیز تغییر کرد و این دو شرکت، تکمیل خودروهای ناقص موجود را در اولویت قرار دادند. روند تولید ناقص خودرو را متوقف کرد.

نگاهی به آمار کامل تولید خودرو در سه ماهه نخست سال جاری موید افزایش و افزایش تولید خودروهای کامل نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

مقایسه کامل تولید سایپا

نمودار تولید خودرو

مقایسه تولید کامل ایران خودرو

الگوی کامل تولید خودرو.

مقایسه تولید ناقص ایران خودرو در بهار

جدول کامل تولید خودرو.

مقایسه تولید ناقص سایپا در بهار

جدول کامل تولید خودرو.

مقایسه تولید معیوب دو خودروساز بزرگ در بهار

جدول کامل تولید خودرو.

مقایسه کل تولید دو خودروساز بزرگ در بهار

جدول کامل تولید خودرو.