میک مولوینی کارکنان ترامپ را به عنوان «آشغال» و کاربران توییتر هجوم می‌آورد


تپه

ترامپ پاسخ ۱۲ صفحه ای به جلسه استماع ۶ ژانویه را منتشر کرد

رئیس جمهور سابق ترامپ روز دوشنبه ۱۲ صفحه شهادت و شواهد ارائه شده توسط کمیته بررسی شورش کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ را رد کرد و دموکرات ها را متهم کرد که به دنبال انحراف از یک سری مسائل داخلی پیش روی کشور هستند. «هفده ماه پس از وقایع ۶ ژانویه، دموکرات‌ها قادر به ارائه راه‌حل نیستند».