نامه پاپ سابق بندیکت شانزدهم خواستار بخشش در مورد رسوایی سوء استفاده شده است


گئورگ گانسواین کانن آلمان نامه ای را می خواند که توسط پاپ بازنشسته بندیکت شانزدهم نوشته شده بود و در آن او پس از گزارشی در مورد آزار جنسی در کلیسای کاتولیک به خاطر رابطه جنسی با کودکان روحانی که در زمان او انجام شده بود عذرخواهی می کند. پاپ سابق، که در سال ۲۰۱۳ از سمت خود کناره گیری کرد، متهم است که آگاهانه در جلوگیری از چهار کشیش متهم به سوء استفاده جنسی از کودکان در دهه ۱۹۸۰ زمانی که اسقف اعظم مونیخ بود، شکست خورد.