نحوه دریافت دارو بدون مراجعه مجدد


مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی: زمانی که پزشک نسخه الکترونیکی می‌کند، می‌توانید گزینه دریافت دارو را یک، دو یا سه بار بدون ویزیت پزشکی فعال کنید. در این شرایط امکان تهیه دارو از داروخانه وجود دارد.
برخی از داروها پس از یک ماه مصرف باید از نظر اثربخشی و عوارض احتمالی توسط پزشک بررسی شوند و بیمار باید مجدداً به پزشک مراجعه کند، اما برخی بیماری‌های مزمن وجود دارد که بیمار سال‌ها دارو را مصرف می‌کند و پزشک آن را انجام نمی‌دهد. مراقبت از و گزینه تمدید نسخه را فعال کنید. ./ایسنا