نویسنده ایبرام ایکس کندی در مورد حفظ زمینه در آموزش تاریخ سیاه پوستان


در حالی که ایالات متحده ماه تاریخ سیاهان را جشن می گیرد، معلمان در مورد نحوه آموزش تاریخ آمریکا با موانع و اختلاف نظر مواجه هستند. ایبرام ایکس. کندی، مشارکت کننده عدالت نژادی CBS News و نویسنده پنج بار پرفروش نیویورک تایمز، به تانیا ریورو و ارول بارنت از اخبار CBS می پیوندد تا درباره تلاش ها برای ممنوع کردن نظریه نژاد انتقادی در مدارس و اینکه چرا زمینه تاریخ سیاه پوستان مورد نیاز است بحث کنند.

سریعترین رژیم لاغری