هرشل واکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کاندیداها اجتناب کرده اند مناظره صرف تذکر می کنند


متعدد اجتناب کرده اند نامزدهای جمهوری خواه برای مناصب مدیریت {در این} فصل مقدماتی میان فاصله ای، عرف مناظره همراه خود مخالفان شخصی را در گذشته اجتناب کرده اند روز انتخابات جدا می گذارند. پیش بینی می‌رود هرشل واکر اجتناب کرده اند مناظره دوم علیه رقبای جمهوری‌خواه شخصی برای منصفانه کرسی مهم سنا در روز سه‌شنبه صرف تذکر تنبل، از قبلاً مناظره اول را اجتناب کرده اند بازو داده است.