هزاران نفر برق ندارند زیرا آب و هوای سخت خانه ها را ویران می کند و خطوط برق را از کار می اندازد


ده‌ها هزار نفر از ساکنان بدون برق هستند، زیرا بخش‌هایی از دشت‌های شمالی و غرب میانه بالایی آب و هوای سخت را تجربه می‌کنند. رعد و برق های سریع، تگرگ و بادهای نیروی طوفان خانه ها را ویران کرده و خطوط برق را از بین برده است. Pauleen Le چیزهای بیشتری دارد.