هم افزایی و دانش بنیان های سایپا در رویداد فناورانه خودروهای آینده


مدیرعامل مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا اعلام کرد:

رویداد فناورانه خودروهای آینده با هدف هم افزایی توانمندی های سایپا و شرکت های دانش بنیان و به منظور بهره برداری از دانش و تجربه شرکت های فعال در زمینه نیازهای فناوری صنعت خودرو، با مشارکت مرکز تحقیقات نوآوری و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا و گروه خودروسازی ستاد حمل و نقل و واگذاری پیشاپیش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام می شود.

به گزارش پرشین خودرو، سید شاهین آذبی مدیرعامل مرکز تحقیقات و نوآوری صنعت خودرو سایپا با اعلام برگزاری این رویداد در تاریخ ۴ تا ۵ مهرماه سال جاری، آن را بر اساس دانش و شغل مناسب برای سال تولید عنوان کرد. ایجاد. ، و گفت: هدف از برگزاری این رویداد استفاده از توان شرکت های توانمند و دانش بنیان برای رفع نیازهای فناورانه در توسعه خودروهای آینده است. وی افزود: گروه خودروسازی سایپا تلاش می کند نه تنها پاسخگوی نیازهای کنونی مردم باشد، بلکه به آینده نگاه کند و از فناوری هایی که در آینده صنعت خودرو را نشانه می رود غافل نکند.

ازبی این فناوری ها را در زمینه خودروهای برقی هیبریدی، خودروهای متصل، سیستم های پیشرفته کمک راننده و همچنین زیرساخت ها و آزمایشگاه های تست خودرو برشمرد و گفت: دنیای خودرو در آینده نزدیک و چند دهه است که بر این محورها استوار است. و خودروسازان برای بقا و داشتن سهم بازار خوب برای رسیدن به سطح قابل قبولی در این زمینه ها اجتناب ناپذیر هستند.

وی ابراز امیدواری کرد: مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌ویژه دانشگاه‌ها موجب غنا و محتوای خاص این رویداد و همکاری گسترده‌تر با خودروسازی سایپا شود.

مدیرعامل مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا خاطرنشان کرد: ارتباط و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه های فناورانه تنها مبتنی بر دانش نیست، بلکه باید به توانمندی ها و توانمندی ها و حمایت های لازم فناوری ریاست جمهوری توجه شود. در این زمینه بسیار مفید است.