پرخرج ترین دولت ایران بر اساس آمار صندوق بین المللی پول – نبأ خبر


نقدینگی

تحلیل آماری که صندوق بین‌المللی پول از میزان هزینه‌های دولت‌های ایران طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۱ منتشر کرده، نشان می‌دهد که دولت قبل از نظر ریالی پول‌سازترین دولت ایران در این سال‌ها بوده است. دولت های یازدهم و دوازدهم طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ افزایش قابل توجهی داشته اند.

به گزارش نبأخبر، آمارهای صندوق بین‌المللی پول حاکی از شیب صعودی هزینه‌های دولت قبل در ایران است و این دولت به عنوان پرخرج‌ترین دولت ایران از سال ۹۰ تاکنون ظاهر می‌شود.

تحلیل آماری که صندوق بین‌المللی پول از میزان هزینه‌های دولت‌های ایران طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۱ منتشر کرده، نشان می‌دهد که دولت قبل از نظر ریالی پول‌سازترین دولت ایران در این سال‌ها بوده است. دولت های یازدهم و دوازدهم طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ افزایش قابل توجهی داشته اند.

در حالی که مخارج دولت ایران در سال قبل از آغاز به کار دولت یازدهم ۱۴۱ میلیارد تومان بوده است، این رقم در سال پایانی دولت دوازدهم به ۷۶۱ میلیارد تومان می رسد. یعنی مخارج عمومی در ایران طی هشت سال ۵.۵ برابر شده است.

طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ شاهد افزایش نسبتاً منظم هزینه‌های دولت قبل بوده‌ایم، اما در دو سال اخیر فعالیت این دولت جهش قابل توجهی در هزینه‌های دولت داشته است. تعداد هزینه های دولت

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۰ هزینه های دولت ایران با ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۵۱۳ میلیارد تومان خواهد رسید. در سال ۲۰۱۹، هزینه های دولت ایران ۳۷۹ میلیارد تومان اعلام شد.

با وجود رشد چشمگیر ۳۵ درصدی هزینه های دولت دوازدهم در سال ۲۰۲۰، میزان هزینه های این دولت در سال ۲۰۲۱ نیز رشد چشمگیر ۴۸ درصدی را تجربه خواهد کرد و به ۷۶۱ چهار میلیارد تومان خواهد رسید.

هزینه دولت ایران در سال ۲۰۱۴، ۱۷۳ تریلیون تومان، در سال ۲۰۱۵ ۱۷۷ تریلیون تومان، در سال ۲۰۱۶ ۲۴۵ تریلیون تومان، در سال ۲۰۱۷ ۲۸۶ تریلیون تومان و در سال ۲۰۱۸ ۳۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

پرخرج ترین دولت ایران بر اساس آمار صندوق بین المللی پول + نمودار