پیگیری امور ایثارگران جهاد کشاورزی برای ارسال پرونده ایثارگران جهاد به بنیاد ایثارگران و ایثارگران کشور


در پی انتشار گزارش بزرگداشت سالروز تشکیل جهاد سازندگی و طرح این سوال که پرونده جانبازان جهاد چه زمانی به بنیاد ایثارگران و امور ایثارگران کشور ارسال می شود؟ نامه ای از وزارت جهادکشاورزی برای من ارسال کردند که نشان می دهد مکاتبات با اداره کل پذیرش بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده و احتمال دارد این جلسه در این هفته برگزار شود و پرونده های بیش از هشتصد جهادگر ثبت نام خواهند شد.

با توجه به پاسخ جناب آقای رجبی (کارشناس اداره کل امور ایثارگران وزارت جهادکشاورزی) در تلاشیم گزارش تکمیلی این هفته در دیدارنیوز منتشر شود.

یدسیدمحمد جعفرنژاد