چهارمین روز از حادثه متروپل آبادان به روایت تصویر؛


 

چهارمین روز از حادثه متروپل آبادان به روایت تصویر؛ به گزارش دیدارنیوز _خوزستان | چهار روز از حادثه ساختمان متروپل در شهرستان آبادان می‌گذرد همچنان نیروی های امدادی در حال جستجوی مفقودین بوده و عملیات آوار برداری تداوم دارد.

 

چهارمین روز از حادثه متروپل آبادان به روایت تصویر؛

 

چهارمین روز از حادثه متروپل آبادان به روایت تصویر؛

 

چهارمین روز از حادثه متروپل آبادان به روایت تصویر؛

 

چهارمین روز از حادثه متروپل آبادان به روایت تصویر؛

 

 

چهارمین روز از حادثه متروپل آبادان به روایت تصویر؛

 

 

چهارمین روز از حادثه متروپل آبادان به روایت تصویر؛

 

چهارمین روز از حادثه متروپل آبادان به روایت تصویر؛

 

چهارمین روز از حادثه متروپل آبادان به روایت تصویر؛

 

چهارمین روز از حادثه متروپل آبادان به روایت تصویر؛

 

چهارمین روز از حادثه متروپل آبادان به روایت تصویر؛

 

چهارمین روز از حادثه متروپل آبادان به روایت تصویر؛

 

چهارمین روز از حادثه متروپل آبادان به روایت تصویر؛

 

عکس:مریم زنگنه