چه زمانی مکمل های کلسیم شیر را ترجیح می دهند؟ : تغذیه


مقدار توصیه شده کلسیم روزانه 1300 میلی گرم است. در صورت نیاز به افزایش مصرف کلسیم ، بنظر می رسد که نوشیدن 3 لیوان شیر در روز بهتر از مکمل ها باشد (یک لیوان 30 درصد نیاز روزانه شما را شامل می شود). مکمل ها کلسیفیکاسیون شریانی را افزایش می دهند. برای برخی از افراد خارج از ناراحتی گوارشی ، شرایطی که تحت آنها مکمل بهتر است چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید