چگونه یک هواپیمای باربی قدیمی ۱۹۹۹ بازسازی می شود


ماریا مارکز ما را در روند بازسازی یک هواپیمای ۲۱ ساله ماتل باربی راهنمایی می کند. این شامل تمیز کردن داخلی و خارجی هواپیما، حذف برچسب های قدیمی و رنگ آمیزی قسمت های مختلف است. او به ما نشان می دهد که چگونه برچسب ها و لوگوهای پنجره ها، صندلی ها و بدنه هواپیما را طراحی و بازسازی می کند. برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید: https://www.tiktok.com/@marquezvillegas1 www.adelaidamarquez.com

سریعترین رژیم لاغری