کروک در اندونزی پس از ۶ سال از لاستیک آزاد شد


بهترین زندگی

اگر هنگام خوابیدن به پشت متوجه این موضوع شدید، قلب خود را بررسی کنید

نارسایی قلبی یک بیماری جدی است که در آن عضله قلب آنطور که باید خون را پمپاژ نمی کند. این اغلب نتیجه باریک شدن عروق ناشی از بیماری عروق کرونر یا فشار خون بالا است که می تواند قلب را در طول زمان ضعیف کند. طبق گزارش کلینیک کلیولند، در حال حاضر حدود ۵.۷ میلیون آمریکایی با نارسایی قلبی زندگی می کنند و هر سال حدود ۵۵۰۰۰۰ مورد جدید رخ می دهد. این عامل اصلی بستری شدن در بیمارستان در افراد مسن تر از ۶۵ سال است و در صورت ترک می تواند یک بیماری تهدید کننده زندگی باشد.

سریعترین رژیم لاغری