کمیته ۶ ژانویه ویدئوی جدیدی را پیش از سومین جلسه استماع درباره شورش کنگره منتشر می کند


کمیته ۶ ژانویه فیلم های نظارتی جدیدی را منتشر کرده است که نشان می دهد بری لودرمیلک، نماینده جمهوری خواه، در ۵ ژانویه، یک روز قبل از شورش کنگره، در حال برگزاری یک تور خصوصی است. یک نفر از آن گروه روز بعد به سمت ساختمان کنگره راهپیمایی کرد. اسکات مک فارلین، خبرنگار کنگره CBS News و رابرت کاستا، گزارشگر ارشد انتخابات و مبارزات انتخاباتی CBS News در مورد اهمیت این ویدیوی جدید بحث می کنند.