کود زندگی مرا سبز کرد


کود کشاورزی سبز

بعد از کود کشاورزی سبز آن را به خاک برمی گردانیم، ریشه و اندام هوایی آن پوسیده می شود و به خاک برمی گردد، در خاک های شنی و سبک کود سبز خاک را چسبناک و در خاک های سنگین و رسی خاک را سبک و پوک می کند. ۲. افزایش نیتروژن در خاک. کود سبز علاوه بر مواد آلی، مقداری نیتروژن نیز به خاک وارد می کند، مقداری که بسته به شرایط و نوع گیاه می تواند بسیار ناچیز یا قابل توجه باشد، مثلاً اگر این گیاه به خاک برگشته از خانواده حبوبات باشد. در شرایط مساعد توانایی جذب و تثبیت نیتروژن آزاد موجود در هوا را دارند.

مشکل اینجاست که اگر به خاک غیر از حبوبات برگردد، فقط شکل اولیه نیتروژن را تغییر می دهد و از معدنی به آلومینیوم می رسد، اما افزایش نمی یابد. ۳. حفاظت از خاک; در مواقعی از سال که خطر فرسایش خاک وجود دارد برای اینکه خاک بدون حفاظ نماند از گیاهی برای پوشاندن آن استفاده می کنند، در مناطقی که باران زیاد می بارد این گیاهان پوششی از نشستن خاک های سنگین جلوگیری می کنند. فرسایش خاکهای سبک علاوه بر این گیاهان در مناطق بادخیز زمین را می پوشانند و با کاهش سرعت باد از کنده شدن خاک جلوگیری کرده و آن را در جای خود نگه می دارند. ۴. تامین مواد بیوشیمیایی خاک. کود سبز به عنوان غذا برای میکروارگانیسم های خاک استفاده می شود.

کود آلی

کود آلی از مدفوع حیوانات اهلی به دست می آید و در قدیم استفاده از این کود بیشتر به دلیل ویژگی های آن بوده است. برای خرید کودهای ارگانیک بهتر است به روستاها بروید زیرا در این مکان ها به دلیل وجود دام و طیور کودهای آلی بهتری وجود دارد.

در زمان های قدیم مردمی که در روستاها زندگی می کردند علاوه بر کشت و برداشت محصولات کشاورزی به دامداری می پرداختند و از هر دو شغل درآمد خوبی کسب می کردند و کم کم از فروش ضایعات خود سود بیشتری می بردند. دام

کود مرغی یکی از بهترین کودهای آلی است که به صورت صنعتی نیز تولید می شود که حاوی نیتروژن بیشتری نسبت به سایر کودهای آلی موجود در بازار است.

بنابراین بهتر است با توجه به محصول از مقدار مناسب استفاده کنید تا گیاه شما نسوزد.

کود آلی

کود زیستی مایع

همانطور که می دانید کود زیستی مایع در انواع شیمیایی، بیولوژیکی و گیاهی، نوع شیمیایی در مراکز تولید مواد شیمیایی و آزمایشگاه های تخصصی و نوع بیولوژیکی از ترکیب فضولات حیوانی یا انسانی تولید می شود که در نوع خود برای گیاهان بسیار موثر است. و مفید خواهد بود و نوع گیاهی آن از بقایای گیاهی و برگ های افتاده درختان با ترکیب سایر مواد افزودنی تولید می شود.

امروزه رشد و پرورش انواع گیاهان و درختان در باغ ها بدون وجود و استفاده از کودهای مخصوص امکان پذیر نیست و یا بدون کود ممکن است محصول خوبی حاصل نشود و گیاه میوه خوبی ندهد.

از طرفی برخی از این کودها به عنوان سموم دفع آفات برای گیاه عمل می کنند و در صورت عدم استفاده از آنها در پایه گیاه، احتمال حمله حشرات به گیاه وجود دارد که به محصولات و میوه ها آسیب می رساند و باعث کاهش رطوبت می شود. کیفیت از محصولات به دست آمده

کود زیستی مایع

لینک کوتاه: