گروه بهمن بزرگترین تولیدکننده خودروهای تجاری کشور در راه نمایشگاه خدمات و حمل و نقل شهری اصفهان


پنجمین نمایشگاه حمل و نقل، ترانزیت و خدمات شهری و شهرداری های اصفهان میزبان گروه بهمن به عنوان بزرگترین مجتمع تجاری کشور است.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، حضور گروه بهمن در پنجمین نمایشگاه حمل و نقل، ترانزیت و یازدهمین نمایشگاه خدمات شهری و شهرداری های استان اصفهان با زیرمجموعه های این گروه خودروسازی قطعی شده است.

گروه بهمن در این دوره از نمایشگاه با بهمن دیزل، آسنا و سیبا موتور به اصفهان سفر می کند.

شرکت های زیرمجموعه بازرگانی گروه بهمن با انواع محصولات سبک و سنگین از جمله وانت کارا، وانت آفرود، وانت بار، کامیون، تراکتور، اتوبوس، تراکتور مدرن و پرقدرت انتظار می رود در این دوره از حمل و نقل اصفهان به توانمندسازی و زورگویی کامیون ها بپردازند. نمایشگاه حضور داشته باشید

همچنین فعالیت گروه بهمن در خصوص کاربری های مختلف بخشی دیگر از نمایش توانمندی های گروه بهمن در نمایشگاه حمل و نقل اصفهان خواهد بود.

پنجمین نمایشگاه حمل و نقل، ترانزیت و یازدهمین نمایشگاه شهرداری و خدمات شهری استان اصفهان از ۱۴ تا ۱۹ مرداد ماه سال جاری در محل نمایشگاه‌های جدید شهر اصفهان برگزار می‌شود.