گزارش می‌گوید سرویس مخفی پیام‌های متنی گمشده بالقوه از حدود ۶ ژانویه در تلفن‌های ۱۰ مامور را شناسایی کرده است.


افسر سرویس مخفی

یک افسر سرویس مخفی ایالات متحده در نزدیکی کاخ سفید در ۸ نوامبر ۲۰۲۰.J. Scott Applewhite/AP

  • به گزارش سی ان ان، سرویس مخفی پیام های متنی گمشده احتمالی را در تلفن های ۱۰ مامور شناسایی کرده است.

  • این آژانس پس از اینکه فاش شد که پیام های متنی در پی حمله کنگره حذف شده است، مورد انتقاد قرار گرفته است.

  • محققان اکنون در حال بررسی تلفن‌هایی هستند که حاوی فراداده‌هایی هستند که پیام‌هایی را از اطراف شورش نشان می‌دهند.

به گزارش سی ان ان، سرویس مخفی پیام های متنی گمشده احتمالی را در تلفن های ۱۰ مامور شناسایی کرده است که در حدود ۶ ژانویه ۲۰۲۱ ارسال و دریافت شده است.

این آژانس پس از اینکه فاش شد که پیام های متنی از تلفن های آنها در پی حمله کنگره حذف شده است، خود را در مرکز یک طوفان سیاسی قرار داد، که به گفته آنها به دلیل تنظیم مجدد تلفن ها و جایگزینی دستگاه ها در سراسر آژانس از پیش برنامه ریزی شده بود.

سی ان ان به نقل از دو منبع ناشناس گفت که بازرسان سرویس مخفی اکنون در حال بررسی تلفن هایی هستند که حاوی متادیتا هستند که نشان می دهد پیام ها در روز شورش کنگره یا در حوالی آن ارسال و دریافت شده است.

این رسانه گزارش داد که بازرسان در حال کار برای تعیین اینکه آیا محتوای پیامک های ۱۰ مامور حاوی اطلاعات مرتبطی است که باید حفظ می شد یا خیر.

بازرس کل وزارت امنیت داخلی سال گذشته برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت های رئیس جمهور وقت دونالد ترامپ، که سرویس مخفی از او محافظت می کند، سوابق متنی ۲۴ پرسنل سرویس مخفی را که در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در حال انجام وظیفه بودند، درخواست کرد. در روز شورش

کمیته ۶ ژانویه مجلس نمایندگان هفته گذشته پس از اینکه یک ناظر دولتی به او گفت که مجموعه ای از متن های آژانس پاک شده است، پیام های متنی و سایر اطلاعات را احضار کرد.

آژانس در پاسخ به احضاریه فقط یک متن را به کمیته ارسال کرد.

منابع به سی ان ان گفتند از ۲۴ پرسنل سرویس مخفی که اکنون در حال تحقیق هستند، ۱۰ نفر دیگر از پرسنل سرویس مخفی پیامک نداشتند و سه نفر فقط سوابق شخصی داشتند.

این خبرگزاری گفت که آژانس در حال انجام تحقیقات داخلی در مورد متون مفقود شده بود، اما پس از آغاز تحقیقات جنایی بازرس کل وزارت امنیت داخلی در مورد این موضوع، به آنها گفته شد که متوقف شود.

به گزارش سی ان ان، اعضای کمیته ۶ ژانویه مجلس نمایندگان آمریکا گفته اند که آژانس باید برای حفظ متون بیشتر تلاش می کرد.

سرویس مخفی به طور مستمر رد کرده است که این متون را با قصد بدخواهانه حذف کرده است.

اعضای کمیته به نامه ای از کمیته های کنگره از ۱۶ ژانویه ۲۰۲۱ استناد کرده اند که به گفته آنها به سرویس مخفی دستور داده شده تا سوابق آنها را حفظ کند.

آنتونی گوگلیلمی، سخنگوی سرویس مخفی، به سی ان ان گفت که آژانس پس از هشت ساعت جستجو، هیچ سابقه ای از رسیدن آن نامه به سرویس مخفی پیدا نکرد.

مقاله اصلی را در Business Insider بخوانید