گزارش نهایی پرونده «مهسا امینی» به مجلس می رود


چند هفته پس از مرگ دردناک مهسا امینی، زن جوان کردستانی که در حین بازداشت در گشت ارشاد تهران جان خود را از دست داد، سخنگوی کمیسیون و شوراهای داخلی کشور اعلام کرد که با توجه به اهمیت این موضوع، گزارش انتظار می رود این کمیسیون به عنوان اولویت و در اسرع وقت در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گیرد.

گزارش پرونده نهایی

دیدارنیوز: سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها از جمع بندی نهایی گزارش پرونده فوت مهسا امینی در جلسه این هفته کمیسیون خبر داد و آن را برای قرائت در اسرع وقت تقدیم مجلس کرد.

علی حدادی درباره آخرین وضعیت پیگیری پرونده مهسا امینی در مجلس گفت: با توجه به تقدیم رونوشت گزارش پزشکی قانونی فوت مهسا امینی به مجلس، در هفته جاری کمیسیون و شوراهای داخلی کشور جمع بندی نهایی در خصوص ابعاد این مورد

وی در ادامه گفت: در هفته جاری گزارش نهایی کمیسیون در خصوص ابعاد این پرونده به کمیسیون سخنگو ارائه می شود و با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار می رود گزارش کمیسیون در دستور کار مجلس قرار گیرد. در اسرع وقت.