یک زن دیترویتی پس از گرفتن عکس غیرمستقیم با دریک در یک بار، ویروسی می شود


یک زن دیترویت مانند یک خیار خونسرد بود که در یک بار با دریک برخورد کرد و در حین عکس گرفتن با خواننده رپ صحبت کرد. بریتنی کیارا لحظات فراموش نشدنی خود را ثبت کرد و این ویدئو را در اینستاگرام منتشر کرد.

برای یک ساعت خوش به جو موئر رفتم و در نهایت با دریک عکس گرفتم. او خیلی باحال و مودب بود.»

همانطور که کیارا در اینترنت منتشر شد، دیگر طرفداران دریک نمی‌توانستند باور کنند که وقتی با هنرمند برخورد کرد چقدر آرام بود.

Keara ابتدا برای ضبط این برخورد اجازه خواست.

او سپس برای خود نوشیدنی سفارش می دهد قبل از اینکه به دریک مراجعه کند تا انتخاب نوشیدنی او را بشنود.

او به دریک که تکیلا خواسته بود گفت: «من دختری از نوع ویسکی هستم.

مکالمه معمولی با Keara ادامه یافت که از دریک می پرسد که آیا او در دیترویت سرگرم می شود یا خیر.