شما باور نمی کنید کدام بهتر است: فشار آب در برابر مخلوط کردن!

Juicing vs Blending

یکی از آخرین روندهای تغذیه سالم آب میوه گیری است. این امر موجی را در سراسر کشور ، به ویژه در لس آنجلس ، نیویورک و میامی ایجاد کرده است. بسیاری از مردم از واژه آب میوه زمانی استفاده می کنند که واقعاً به معنی مخلوط کردن باشد. تفاوت های بزرگی بین این دو وجود … ادامه