زمان بهینه برای مصرف کافئین با دوز پایین برای دوچرخه سواران آموزش دیده

زمان بهینه برای مصرف کافئین با دوز پایین برای دوچرخه سواران آموزش دیده

نویسندگان: Andrew D. Devenport، Catherine R. Mikus، Benjamin T. Wool، Nima Alamdari and Francis B. Stevens استفاده از کافئین برای بهبود توانایی های جسمی و شناختی در بین ورزشکاران شایع است (دل کوسو ، موونز و موونز-گورا ، 2011 ، فیزیولوژی کاربردی ، تغذیه و متابولیسم ، 36 (4) ، 555-561). دوزهای پایین کافئین (