تست واقعیت کووید – مسائل مربوط به سلامت – بهینه سازی سلامت و آموزش شخصی لوس آلتوس

تست واقعیت کووید - مسائل مربوط به سلامت - بهینه سازی سلامت و آموزش شخصی لوس آلتوس

در اوایل این هفته ، من به صحبت های دکتر دیوید کاتز برای پادکست MindBodyGreen گوش دادم. از آن زمان ، من در مورد آن فکر می کنم (و دوباره گوش می کنم). دکتر کاتز دارای مدرک دکتری از دانشکده پزشکی آلبرت اینشتین و دارای مدرک کارشناسی ارشد در زمینه بهداشت عمومی از دانشکده بهداشت … ادامه