۲۳۰۰۰ ماشین معیوب در همه جا وجود دارد.


با رفع ایرادات خودروهای موجود و عرضه به بازار، تعداد خودروهای موجود در تمامی سایت های ایران خودرو به ۲۳ هزار دستگاه رسیده است و در نظر داریم تا پایان مردادماه تمامی ایرادات را رفع و وارد بازار کنیم.

به گزارش پرشین خودرو، مهدی خطیبی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از افزایش تولید روزانه ایران خودرو به ۲۵۰۰ دستگاه خبر داد و گفت: به زودی تولید در این گروه صنعتی به ۲۹۰۰ دستگاه در روز خواهد رسید.

وی بیان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده، روند تولید در ایران خودرو از ابتدای خرداد ماه کامل و روان خواهد بود و خودرویی ناقص تولید نخواهد شد.

خطیبی افزود: خودروهای تولیدی به صورت مستقیم از خط تولید در اختیار سازمان فروش ایران خودرو قرار می گیرد و به بازار عرضه می شود.