۳۶.۵ میلیون کودک آواره در جهان – خبری نیست


صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در بیانیه ای در آستانه روز جهانی پناهندگان در ۲۰ ژوئن اعلام کرد: درگیری ها، خشونت ها و سایر بحران ها در سراسر جهان تا پایان سال ۲۰۲۱، ۳۶.۵ میلیون کودک را از خانه های خود آواره کرده است. این بالاترین رقم ثبت شده از زمان جنگ جهانی دوم است.

بر اساس گزارش یونیسف، تعداد کودکان آواره در جهان در پایان سال گذشته به ۳۶.۵ میلیون نفر رسید که بالاترین رقم از زمان جنگ جهانی دوم است.

به گزارش قدس العربی، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در بیانیه ای در آستانه روز جهانی پناهندگان در ۲۰ ژوئن اعلام کرد: درگیری ها، خشونت ها و سایر بحران ها در جهان، ۳۶.۵ میلیون کودک آواره را از خانه های خود خارج کردند. خانه ها در پایان سال ۲۰۲۱، بالاترین تعداد از زمان جنگ جهانی دوم.
بر اساس آمار، ۱۳.۷ میلیون کودک پناهنده و پناهجو هستند و حدود ۲۲.۸ میلیون کودک به دلیل درگیری و خشونت از خانه های خود آواره شده اند.
بر اساس این بیانیه، این آمار شامل کودکانی که به دلیل بحران های زیست محیطی آواره شده اند و افراد تازه آواره شده در سال ۲۰۲۲، از جمله به دلیل جنگ اوکراین، نمی شود.
یونیسف تاکید کرد که افزایش تعداد کودکان آواره ناشی از یک سری بحران‌ها از جمله درگیری‌های شدید مانند درگیری در افغانستان و شکنندگی موقعیت‌هایی مانند کنگو یا یمن و بحران‌های مرتبط است. به اثرات تغییرات آب و هوایی که تعداد کودکان آواره را افزایش می دهد و در نتیجه در سال گذشته ۲.۲ میلیون کودک به وجود آمدند.
بر اساس این بیانیه، یک سوم کودکان آواره در آفریقا در جنوب صحرای آفریقا، یک چهارم در اروپا و آسیای مرکزی و ۱۳ درصد در خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. در این بیانیه، یونیسف از کشورها خواست تا به تعهدات خود در قبال حقوق کودکان آواره و حفاظت از آنها در برابر تبعیض و حمایت یکسان از همه کودکان در هر کشوری، احترام بگذارند.

کد خبر: ۱۸۶۸۶۹