۸.۵ میلیارد تومان برای خرید اولین خودروی خورشیدی جهان


شرکت YeDutch Lightyear از اولین خودروی خورشیدی آماده تولید جهان رونمایی کرد.
Ye “Lightyear 0” یک سدان خانوادگی با ۵ متر مربع پنل خورشیدی است که می تواند تا ۷۰ کیلومتر رانندگی بدون شارژ در روز را تضمین کند.
شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت سبک صفر ۱۰ ثانیه طول می کشد و بیشینه سرعت آن ۱۶۰ کیلومتر است./همشهری