IRS جایگزین هایی را برای سیستم بررسی هویت بحث برانگیز ID.me بررسی می کند


سرویس درآمد داخلی در حال بررسی گزینه های جایگزین ID.me، نرم افزار بحث برانگیز تأیید هویت است که کاربران را ملزم به گرفتن سلفی برای اهداف امنیتی می کند. خبرنگار CBS MoneyWatch ایرینا ایوانووا به “CBS News Mornings” می پیوندد تا در مورد جدیدترین ها صحبت کند.

سریعترین رژیم لاغری