National Suicide Prevention Lifeline شماره جدیدی در جولای امسال دریافت می کند


نزدیک به دو دهه است که کسانی که در بحران هستند می‌توانند به خط حیاتی پیشگیری از خودکشی ملی به شماره ۱-۸۰۰-۲۷۳-TALK (8255) برسند، اما به زودی با شماره گیری ساده ۹۸۸ به این شماره ملحق خواهد شد. میانبر جدید که بیش از دو سال پیش توسط کنگره تصویب شد، در ۱۶ ژوئیه اجرا می شود و به عنوان جایگزینی برای ۹۱۱ برای موارد اضطراری بهداشت روانی قرار می گیرد. دکتر. جاناتان گلدفینگر، مدیر عامل شرکت خدمات سلامت روان دیدی هیرش، تاریخچه خطوط تماس پیشگیری از خودکشی و پتانسیل ۹۸۸ را برای نجات جان افراد بیشتر توضیح می دهد.

سریعترین رژیم لاغری