علوم ورزشی مکمل چیست؟ چه زمانی و در چه سنی به آن نیاز داریم؟

مکمل چیست و چه زمانی و در چه سنی به آن نیاز داریم؟

آنچه در این مقاله می خوانید مصرف مکمل های ورزشی مهم است زیرا عملکرد و تمرینات ورزشی افزایش یافته است و منابع لازم برای عضله سازی ، بازسازی و … را در اختیار ورزشکار قرار می دهد. با این حال ، بسیاری ممکن است ندانند که تعریف افزونه چیست و چه نام دارد. مکمل چیست؟ … ادامه